Osmanlı Okul Karnesi

Osmanlı dönemi, 1340-1341 tarihli,Galatasaray Lisesi Fransızca kısmı talebesine ait ıslak mühürlü, dönemin eğitim sistemine adeta ışık tutan okul karnesi.