Subay Fotografı

Erken Cumhuriyet dönemi ön kısmı Osmanlıca yazılı Subay Fotografı.