Osmanlı Gümüş

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit tuğralı Hicri 1293/3 cülus gümüş 20 kuruş para.Ağırlık:23,6