Katalin Divit

Hattat ve Kaligrafların kullandığı vazgeçilmez gereç katalin gövdeli ucu üzerinde divit.