Osmanlıca Kitap

Üzerinde osmanlıca'Türkiye Cumhuriyeti İtanbul Darülfünun (İstanbul Üniversitesi)emaneti :Büyük gazi darül fünundan küçük bir armağan'yazan kitap.