Osmanlı Evrak

Üzerinde Uçak logosu olan ve osmanlıca 'Türkiye Cumhuriyeti Ahz-ı Asker kaleminin ….Şubesi ihtiyat tezkeresi 'yazan evrak.