Gümüş Para

Cumhuriyet dönemi gümüşten mamul 1947 tarihli temiz durumda 50 kuruş.